CHWILOWE DAWKOWANIE POMPY

Chwilowe dawkowanie pom­py wtryskowej ustawia pod­ciśnieniowy regulator obro­tów, złożony z dławicy na­stawnej i wybieraka prze­ponowego  — działający podobnie jak podciśnieniowy regulator silnika wysokoprężnego.Chwilowa różnica ciśnień działająca na przeponę wybieraka zależy od chwilowego podciśnienia w rurze ssącej pracującego silnika i jest dodatkowo regulo­wana przez trzy dysze powietrza — główną, częściowego obciążenia oraz biegu jałowego — odpowiednio do obcią­żenia i prędkości biegu silnika.Jednocześnie dawkowanie pompy wtryskowej jest korygowane stosownie do warunków otoczenia przez aneroid napełniony powietrzem, spełniający zadania zarówno czujnika ciśnienia barometrycznego, jak i czujnika temperatury powietrza.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!