DZIAŁANIE GAZOWNICY

Podczas wytwarza­nia gazu (generatorowego), w gazownicy można rozróżnić cztery zasadnicze strefy, z uwagi na zachodzące w nich procesy fizyko-chemiczne. Są to:   strefa osuszania — o zakresie, tem­peratur do 200 °C,     strefa wytlewania — suchej destylacji oraz powstawania półkoksów i kok­sów o zakresie temperatur do 900 °C,   strefa powstawania gazu — o za­kresie temperatur 800…1200°C,   strefa spalania — o zakresie tempe­ratur 1200… 1500 °C (w gazownicach poprzecznych). W strefie osuszania i wytlewania nastę­puje przygotowanie paliwa stałego do odgazowania. Natomiast w strefie pow­stawania gazu i spalania odbywa się właściwe odgazowywanie.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!