GAZ GENERATOROWY

Gaźnik-mieszacz. Wytwarzanie mieszanki gazowo-powie- trznej następuje w specjalnym mieszaczu lub w przystoso­wanym gaźniku o odpowiednio dobranych przelotach gar­dzieli oraz końcówki doprowadzenia gazu. Gaz generatorowy jest wytwarzany z paliwa stałego w spec­jalnym urządzeniu zainstalowanym w samochodzie. Gaz generatorowy do zasilania silników samochodowych szeroko stosowano w okresie pierwszej oraz drugiej wojny światowej, głównie ze względu na trudności w zaopatrzeniu w paliwo ciekłe.Mimo wielu wad i niedogodności instalacje generatorowe znajdują również i obecnie duże zastosowanie zwłaszcza na terenach, gdzie istnieją możliwości wykorzystania bardzo tanich gatunków paliwa stałego, a dostawa paliwa ciekłego napotyka na trudności.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!