GAŹNIK GÓRNOSSĄCY

Gainik górnossący,  spotykany  obecnie najrzadziej, insta­lowany jest dość nisko pod rurą ssącą,  co wymaga    stoso­wania długiego przewodu ssącego. Gaźnik taki łatwo ulega zanieczyszczeniu błotem.Górnossący wodą lub olejem i jest na ogół trudno dostępny, co w znacznym stopniu utru­dnia obsługę. W gaźniku górnossącym kropelki cie­kłego paliwa są porywane przez strumień powietrza ku górze. Jeżeli prędkość przepływu powietrza w gar­dzieli jest niewielka, naj­większe kropelki paliwa nie mogą być uniesione przez po­wietrze i opadają lub unosząc się nieco ku górze osiadają na ściankach rury ssącej i spływają po nich, co powoduje zubożenie i niejednorodność mieszanki; i np. poważnie utrudnia rozruch silnika.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!