JAK WYNIKA Z RÓWNAŃ

Podczas wytwarzania gazu generatorowego w gazownicy zachodzą skomplikowane przemiany chemiczne, które poglądowo ująć można w postaci następujących reakcji symbolicznych: Jak wynika z podanych równań, w gazownicy odbywają się zarówno reakcje egzotermiczne (z wydzielaniem ciepła), jak i endotermiczne (z pobieraniem ciepła). Rzeczywistego przebiegu zjawisk fizyko-chemicznych w gazownicy do­tychczas jeszcze nie wyjaśniono ostatecznie. Zależnie od rodzaju stosowanego paliwa w praktyce roz­różnia się cztery zasadnicze odmiany gazownic: na drewno i torf, na węgiel brunatny oraz brykiety, na antracyt, węgiel kamienny, koks i półkoks oraz gazownice uniwersalne — pracujące zadowalająco bez względu na rodzaj stosowanego ‚ paliwa i zawartość w nim składników smolistych.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!