NA POWIERZCHNI PRZEPUSTNICY

Na powierzchni przepustnicy są wytłoczone dwa żeberka prowadzące do środka dolnego obrzeża, które kierują paliwo ściekające na przepustnicę w strumień powietrza. Zapo­biega to osiadaniu paliwa na ściankach rury ssącej. Kiedy silnik zaczyna pracować otwiera się zawór płytkowy w za- sysaczu 1 przepuszcza dodatkowe ilości powietrza do gar­dzieli.  Wskutek zwalniania biegu silnika maleje natężenie przepływu powie­trza przez gardziel. Wobec zmniej­szania się*naporu powietrza na skrzy­dła^ zbliżają się one ku sobie w wy­niku czego maleje przelot gardzieli i   wzmaga się wydobywanie paliwa z rozpylacza, co zapewnia wyma gane wzbogacanie mieszanki.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!