NADMIERNY WZROST PODCIŚNIENIA

Wskutek nadmiernego wzrostu podciśnienia w rurze ssącej, np; po gwałtownym zwolnieniu pedału przyspieszenia lub w okresie hamowania silnikiem, powinno następować samo­czynne ograniczenie dawkowania. We wspomnianych sytuacjach zawór redukcyjny, wbudowany w denku tłoczka regulatora pompy wtryskowej , samoczynnie ogranicza dawkowanie lub nawet przerywa zasilanie sil­nika. Jeżeli różnica ciśnień po obu stronach tłoczka regulatora przekracza 0,72…0,75 kG/cma, zawór redukcyjny odrywa sfę od swego gniazda, unosi się w górę i poprzez cięgło prze­suwa tuleję upustową — ograniczając dawkowanie. Nato­miast jak długo podciśnienie działające na tłoczek regula­tora zmienia się w zakresie do 0,7 kG/cma, zawór redukcyjny jest dociskany do gniazda przez sprężynę, a więc porusza się z tłoczkiem i nie wpływa na sterowanie dawkowaniem przez regulator.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!