OCZYSZCZANIE I CHŁODZENIE

Pow­stający w gazownicy gaz palny zawiera znaczne ilości zanie­czyszczeń zarówno mechanicznych, jak i chemicznych. Są to pyły z popiołu i niespalonego pa­liwa, zawierająceSi02,   A12Oj oraz Fea08, zanieczy­szczenia smoliste oraz związki siar­kowe.Wszystkie.wymienione zanieczyszczenia przyspieszają zu­życie gładzi cylindrów I pierścieni tłokowych. Z tego względu wychodzący z gazownicy gaz palny  nie nadaje się do bezpo­średniego zasilania silnika spalinowego. Do oczyszczania gazu ze szkodliwych dla silnika zanieczyszczeń oraz obniża­nia temperatury gazu służą rozmaite urządzenia, najczęściej oczyszczacze zgrubne, osadniki, chłodnice z osadnikami, filtry dokładne oraz filtry końcowe.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!