PODCZAS OSTYGANIA SILNIKA

Podczas ostygania silnika (np. po zatrzymaniu lub w razie przechłodzenia) termostat przekręca wałek mimośrodowy, a suwak różnicowy opada w dół i umożliwia napływanie powietrza atmosferycznego do komory rozrządczej, co po­woduje zmniejszenie się panującego w niej podciśnienia I zwiększenie dawkowania przez regulator. Po rozruchu zimnego silnika do komory rozrządczej napływa dość obficie powietrze atmosferyczne, wskutek czego dawkowanie jes.t o      wiele większe niż ustawiane przez regulator w zwykłych warunkach ruchu. W miarę nagrzewania się silnika termostat przekręcając wałek mimośrodowy unosi suwak różnicowy w górę, czyli coraz silniej dławi dopływ powietrza atmosfe­rycznego do komory rozrządczej.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!