PODCZAS UCHYLANIA PRZEPUSTNICY

Podczas uchylania przepustnicy, bezpośrednio przed jej całkowitym uchyleniem, dźwignia naciska na popychacz  powodując otwarcie zaworu wzbogacającego. Paliwo dozo­wane dyszą urządzenia wzbogacającego wypływa z rozpy­lacza wskutek podciśnienia w gardzieli.Urządzenie wzbogacające, zespolone z głównym układem dozującym  wyróżnia się tym, że paliwo w zwyk­łych warunkach pracy silnika dopływa do głównego. roz­pylacza przez dwie dysze wbudowane szeregowo. Wskutek całkowitego uchylenia przepustnicy otwiera się zawór oszczędzacza, dzięki czemu paliwo natrafia na swej drodze tylko na jedną dyszę i w znacznie większej ilości wydostaje się z rozpylacza.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!