Przemysł systematycznie rozwijany

Dzisiaj rozwój technologii wymaga, ale także wspiera, ciągłe produkowanie nowych modeli samochodów i innych pojazdów mechanicznych. Wszak gdyby na konstruowanie samochodu czy ścigacza wpływ miały tylko nowinki z typowej inżynierii mechanicznej, to nowe i przełomowe modele samochodów lub ścigaczy pojawiałyby się na rynku o wiele rzadziej, niż dzieje się to dzisiaj. A przecież wiele firm pracuje w bardzo różnych sektorach rynku, unowocześniając bardzo pokrewne do motoryzacji lub przydatne w niej dziedziny nauki. Gdyby informatyka i elektronika komputerowa nie poszły tak bardzo na przód, producenci ekskluzywnych samochodów nie mieliby zapewne przez długi czas powodu do wkładania komputerów pokładowych do własnych aut. Ale ponieważ jednocześnie rozwinęło się mocno programowanie a twórcy takich komputerów nauczyli się tworzyć chociażby ekrany dotykowe, świetnie obsługujące się podczas jazdy, klienci szybko zaczęli traktować samochody nie posiadające takich rozwiązań jako przestarzałe. Szczególnie że komputer pokładowy coraz częściej pozwala na bezbłędne korzystanie z licznych systemów nawigacji satelitarnej w celu nawigowania prosto do celu nawet w najbardziej skomplikowanym terenie.