PRZEPUSTOWOŚĆ OBU

Przepusto­wości obu dysz można dobrać w taki sposób, aby charakte­rystyka gaźnika rzeczywiste­go była zbliżona do charakte­rystyki gaźnika idealnego.* W miarę wzrostu podciśnienia w gardzieli poziom paliwa w studzience urządzenia dozu­jącego opada, odsłaniając coraz nowe otworki, przez które dopływa powietrze utrudniające wydostawanie się. paliwa z rozpylacza . Zatem w praktyce kompensacja składu mieszanki przez powietrzne hamowanie wypływu paliwa odbywa się w sposób nieciągły, bardzo małymi skokami.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!