PRZEZ DYSZĘ

Wylot rozpylacza głównego znajduje się w mniejszej z dwóch gardzieli. Emulsja wypływająca przez rozpylacz wytwarzana jest w studzience emulsyjnej z paliwa dozowanego przez dyszę główną ł powietrza dozowanego dyszą. Powietrze do układu głównego i urządzenia biegu jałowego pobierane jest spod pokrywy komory pływakowej Zadania urządzenia rozruchowego i oszczędzacza spełnia oryginalne urządzenie składające się z dwóch układów: sterującego i emulsyjnego. W układzie sterującym kółko zębate działa na zębatkę naciętą na tulejce, wewnątrz której znajduje się trzpień zaworu rozruchowego oraz sprężyna dociskająca stożkowy zawór do gniazda. Nieznaczne przekręcenie kółka zębatego w prawo powoduje podniesienie się tulei z naciętą zębatką, wskutek czego zawór tłoczkowy otwiera się i do przewodu ssącego poza gardzielami dopływa dodatkowe powietrze zubożające mieszankę.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!