TYPOWE URZĄDZENIE

Typowe urządzenie biegu jałowego w gaźniku opadowym  pobiera paliwo już spoza głównej dyszy paliwa. Dopływające do rozpylacza paliwo dozuje dysza biegu jałowego. Do kanału dopływa od góry powietrze i paliwo co zapewnia wytwarzanie się emulsji paliwowo-powietrznej jeszcze przed rozpyleniem paliwa oraz przerywanie rozpylania paliwa z chwilą zaniku podciśnienia w sąsiedztwie przepustnicy (zatrzymania silnika), kiedy to według zasady syfonu paliwo mogłoby nadal wypływać samoczynnie z rozpylacza. Skład i ilość emulsji paliwowo-powietrznej, tworzącej się w razie całkowitego przymknięcia przepustnicy, zależy od ustawieni śruby regulacyjnej biegu jałowego, której wykręcanie zwiększa intensywność wydobywania się emulsji, a więc powoduje wzbogacanie mieszanki.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!