UCHYLANIE PRZEPUSTNICY

Jeżeli podczas uchylania przepustnicy w sąsiedztwie wylotu rozpylacza szybko zanika podciśnienie ), urzą­dzenie biegu jałowego stosunkowo wcześnie przestaje do­starczać wzbogaconą mieszankę. Niekiedy częściowo za­pobiega się temu zaopatrując przepustnicę w odpowiednie zgrubienie . Przeważnie jednak kosztem pogor­szenia prawidłowości rozpylania paliwa umieszcza się wylot rozpylacza w taki sposób, aby pomi­mo częściowego uchylenia przepust­nicy w sąsiedztwie rozpylacza nądal utrzymywało się dość znaczne pod­ciśnienie , dzięki czemu urządzenie biegu jałowego dostarcza dość bogatą mieszankę również i w czasie pracy silnika z niewielkim obciążeniem.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!