WYMIENNA GARDZIEL

Gardziel jest wymienna i daje się wyjąć po rozłączeniu członów. Pokrywę komory pływakowej można odjąć bez odkręcania jakichkol­wiek przewodów. Główna dysza paliwa jest wkręcona bez­pośrednio w kadłub gaźnika i osłonięta wkrętem zaślepia­jącym otwór. Dysza paliwa urządzenia biegu jałowego po­biera paliwo z kanału za główną dyszą paliwa. Kompen­sacyjna dysza  i   powietrza znajduje się obok wylotu rozpy­lacza w kanale ssącym. Obok komory pływakowej wbudowana jest pompka przy­spieszająca, sprzężona z przepustnicą.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!