ZNACZNA WRAŻLIWOŚĆ

Omawiane urządzenie wtryskowe wykazuje znaczną wrażli­wość na zanieczyszczenia znajdujące się w paliwie dopły­wającym do’ sekcji tłoczących. Ze względu na bardzo dokładne pasowania indywidualnie dotartych części, jako szkodliwe traktuje się wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne paliwa’o   ziarnistości ponad 0,001 mm. Stwarza to ko­nieczność stosowania wysokowydajnych filtrów, ponieważ zawartość drobnej choćby ilości zanieczyszczeń powoduje bardzo gwałtowne zużycie najbardziej kosztownych ele­mentów urządzenia wtryskowego, podobnie jak w układach zasilania silników wysokoprężnych.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!