ZNACZNY WZROST OBCIĄŻENIA

Podczas zwiększania obciążenia silnika z głównych rozpy­laczy biegu jałowego przestaje wypływać emulsja paliwo­wo-powietrzna i zaczyna działać główne urządzenie zasila­jące / stopnia. Urządzenie biegu jałowego dostarcza nadal emulsję przez rozpylacze pomocnicze. Główny układ zasi­lający / stopnia pobiera paliwo ze studzienki emulsyjnej rurką emulsyjną. Powietrze hamujące wypływ paliwa do­pływa do studzienki przez dyszę. Ze studzienki emulsja paliwowo-powietrzna jest zasysana przewodem do gardzieli. Wytwarzana w gardzieli mieszanka miesza się dodatkowo z powietrzem w gardzieli pomocniczej. Wskutek znacznego wzrostu obciążenia silnika zaczyna dzia­łać II stopień gaźnika. W okresie wciskania pedału przyspie­szenia do oporu pracują oba stopnie, przy czym w każdym układzie I stopnia otwiera się zawór oszczędzacza sterowany pneumatycznie (). Włączenie się oszczędzacza powoduje zwiększony dopływ paliwa do studzienek emul­syjnych /stopnia.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!