ZWIĘKSZENIE DAWKOWANIA

Zwiększanie dawkowania podczas nagrzewania się lub biegu jałowego silnika polega na zmniejszaniu podciśnienia utrzy­mującego się w komorze rozrządczej urządzenia sterującego (w dławicy nastawnej) i działającego  ustawia tuleję upustową w położeniu sto­sunkowo dużego dawkowania (większego, niż odpowiadające chwilowemu podciśnieniu w rurze ssącej).Komora rozrządcza ma dwa połączenia z rurą ssącą — jedno przez dyszę rozruchową, a drugie przez kanalik wy­równawczy, którego wlot znajduje się przed przepustnicą (odnosząc do kierunku przepływu powietrza), ponadto do komory rozrządczej może dopływać powietrze atmo­sferyczne — jeżeli walcowy suwak różnicowy nie przesłania wolnego przelotu kanalika wlotowego.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!